Aktualności

29/10/2021

Mamy pierwsze wyniki z prowadzonych doświadczeń

Już od kilku lat prowadzimy doświadczenie, w którym sprawdzamy działanie pofermentu z biogazowni przy cukrowni Strzelin. Skład tego produktu to w głównej mierze woda, ale i ważne dla roślin składniki takie jak azot, fosfor, potas. Nie stwierdziliśmy żadnego fitotoksycznego działania pofermentu na buraki cukrowe i inne rośliny występujące w płodozmianie. Odnotowujemy i widzimy szansę na pomniejszenie zużycia nawozów mineralnych stosując poferment. Azot zawarty w analizowanym produkcie zachowuje się bardzo podobnie jak azot mineralny, obecnie bardzo drogi. Analizując wyniki wieloletnie doświadczeń widać, że przekraczanie dawki 80 kg N/ha (ok. 40 t pofermentu/ha) jest ekonomicznie nieuzasadnione. Widzimy pozytywne wyniki nawet przy jeszcze niższych dawkach. Podobne rezultaty odnotowujemy prowadząc doświadczenia z redukcją dawek azotu. Potwierdza się teza, że gleba nie jest jałowa, a czynnikiem ograniczającym plonowanie jest element będący w minimum (Prawo Liebiga). Tym czynnikiem może być odczyn, zawartość próchnicy, wapnia – niekoniecznie azot. Zachęcamy do analizy wyników – Doświadczenia, wyciągania wniosków i stosowania rozwiązań w praktyce.