Aktualności

18/03/2019

Co warto wiedzieć o nawożeniu azotem

Rozpoczęły się siewy buraków i przedsiewne stosowanie nawozów azotowych. Plantatorzy, którzy zrobili próby EUF mają oznaczoną zawartość azotu w glebie i wskazaną dawkę azotu na hektar.

Jeżeli z próby wynika dawka azotu do 80 kg, to można ją zastosować w całości przedsiewnie, jeżeli jednak powyżej 80 kg, powinniśmy podzielić nawożenie na dwie dawki.

Co zrobić jeżeli nie mamy próby gleby z oznaczoną zawartością azotu? Wnosimy 80 kg azotu przedsiewnie, a decyzję o potrzebie nawożenia pogłównego azotem podejmujemy na podstawie wyglądu roślin buraka cukrowego.

Pamiętajmy, że przenawożenie azotem wpływa ujemnie na koszty i jakość buraków. Dlatego warto przed siewem zrobić dobry plan nawozowy, aby mieć korzystną polaryzację i cenę za buraki.