Aktualności

19/03/2019

Herbicydy w płodozmianie i ich oddziaływanie na buraki cukrowe

Ważnym elementem, który należy uwzględnić w uprawie buraków cukrowych jest prawidłowy dobór i terminy stosowania herbicydów w przedplonach zbożowych. Burak jest bardzo wrażliwą rośliną na pozostałości herbicydów. Należy więc szczegółowo analizować etykiety stosowanych środków pod względem terminów rozkładu substancji w glebie i następczego działania dla buraka.

Buraki cukrowe są bardzo wrażliwe na substancje z grupy sulfonylomoczników. W szczególności dotyczy to części środków o działaniu doglebowym po zastosowaniu których, uprawa buraków może być prowadzona dopiero po 2 latach od zastosowania. Sulfonylomoczniki o działaniu nalistnym, pomimo krótkiego okresu rozkładu, również mogą powodować uszkodzenia związane z zahamowaniem rozwoju roślin. Brak wody jesienią i zimą w połączeniu z wysokimi plonami słomy mogą powodować wydłużenie czasu rozkładu substancji.

Przygotowanie pola pod siew buraków powinno być oparte na analizie całego płodozmianu w gospodarstwie i musi uwzględniać wszystkie stosowane herbicydy w przedplonach. Z dużą świadomością i znajomością zasad stosowania środków ochrony roślin powinniśmy podejmować decyzję o wykorzystaniu preparatów stosowanych w gospodarstwie. Polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce ,,Działanie następcze herbicydów w uprawie buraków cukrowych”.