Aktualności

21/10/2022

Co warto wiedzieć o urządzeniach melioracyjnych?

Występujące w wielu rejonach kraju intensywne opady deszczu powodują występowanie na polach zastoisk wodnych oraz zaburzenie gospodarki  wodno-powietrznej. Przyczyną pojawienia się na polach tych zastoisk jest utrudniony lub całkowicie uniemożliwiony odpływ wody rowami melioracyjnymi lub sieciami drenarskimi. Dlatego powinniśmy przejrzeć urządzenia melioracyjne. Prawidłowa konserwacja rowów zabezpieczonych darnią polega na dwukrotnym wykaszaniu traw w ciągu roku, odmulaniu raz na 2-3 lata oraz usuwaniu uszkodzeń. W celu utrzymania sprawności urządzeń drenarskich należy co roku czyścić rowy odpływowe i wyloty dren. Również raz lub dwa razy do roku należy sprawdzić stan studzienek drenarskich i usunąć z nich nagromadzony namuł. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń melioracyjnych spoczywa na właścicielach gruntów rolnych na których się one znajdują oraz na wszystkich właścicielach nieruchomości, na których urządzenia te wywierają korzystny wpływ. Zaniedbanie przez właściciela gruntów rolnych (w tym i urządzeń wodnych położonych na nich) utrzymania we właściwym stanie rowów, jak też utrudnienie przepływu wody w rowie, podlegają pod wykroczenie – karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. kodeks postępowania w sprawie o wykroczenie (Dz. U. z 2019 r. poz.1120).