Aktualności

14/06/2023

Coragen 200 SC do zwalczania skośnika buraczaka w uprawie buraka cukrowego

13 czerwca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin CORAGEN 200 SC (s.cz. chlorantraniliprol) w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka.

Zezwolenie obowiązuje w okresie od 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha + 0,75% EntoMaxx pH-Premium. Środek stosować z adiuwantem EntoMaxx pH-Premium w stężeniu 0,75% (tzn. 750 ml preparatu EntoMaxx pH-Premium na 100 litrów wody).

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 31-49).

Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1