Aktualności

28/08/2017

Czas na międzyplony i planowanie stanowisk

Na przełomie sierpnia i września na polach, gdzie w roku 2018 będą buraki, plantatorzy, wykonują jesienne prace związane z nawożeniem, w oparciu o wykonane wcześniej analizy gleby oraz przygotowują glebę do siewu w technologiach mulczowych z zastosowaniem poplonów ścierniskowych.

Oprócz gorczycy (najlepiej mątwikobójczej), facelii są do dyspozycji mieszanki z różnym składem gatunkowym roślin.  Właściwa mieszanka, dobrze zasiana, to naturalny głębosz, ochrona przed erozją spowodowaną czynnikami atmosferycznymi i wzbogacenie gleby w materię organiczną. 

Przypominamy o zwalczeniu samosiewów rzepaku, które to rośliny sprzyjają rozwojowi kolejnego pokolenia mątwika burakowego. Warto te ważne elementy uwzględnić przygotowując już dziś stanowiska pod uprawę buraków w przyszłym sezonie.

Jak pokazują doświadczenia eliminowanie orki powoduje, że do dyspozycji roślin pozostaje więcej wody, co okazało się bardzo ważne i korzystne szczególnie w tym roku. Więcej informacji na naszej stronie i podczas kontaktu z Doradcą.

Odkrywka glebowa wykonana podczas Dnia Buraka uwidoczniła negatywne działanie maty słomianej po orce oraz pozytywny efekt działania na glebę systemu korzeniowego mieszanki.