Aktualności

17/08/2017

Uwaga kolejny ,,atak chwościka”!!!

Mokry i ciepły sierpień, na razie w rejonie Śląska, to idealne warunki do wtórnej infekcji chwościka.

Przypominamy, że zarodniki grzyba uaktywniają się w sprzyjających do ich rozwoju warunkach atmosferycznych tj.:

Dodatkowo rozwojowi sprzyja:

Plantatorzy, których zbiór buraków nastąpi pod koniec września lub później, powinni sprawdzić stan zdrowotności liści, poziom porażenia i jeżeli to konieczne, wykonać kolejny zabieg fungicydem. Przy wyborze preparatu należy brać pod uwagę dotychczas zastosowane substancje aktywne (w kolejnych zbiegach powinny być inne – nie mogą być te same) oraz okres karencji. Plantatorzy, którzy zamierzają jeszcze wykonać zabieg, powinni skontaktować się z Doradcą w celu pozyskania informacji o planowanym terminie odbioru, po to aby nie było pozostałości fungicydów w produktach pochodzących z przerobu buraków.

Ta plantacja, przez zaniedbanie, traci plon i jakość.