Aktualności

16/04/2024

Czas na monitoring szkodników buraków cukrowych

Siewy buraków cukrowych powoli zbliżają się ku końcowi, pojawiły się pierwsze wschody, dlatego warto rozpocząć monitoring szkodników. Nasiona buraków nie posiadają zapraw neonikotynowych, które zabezpieczały młode siewki przed szkodnikami wczesny faz rozwoju. Okres wschodów jest bardzo ważnym etapem wegetacji, ponieważ młode siewki są narażone na uszkodzenia przez liczne szkodniki takie jak: szarek komośnik, pchełka burakowa, mszyce czy śmietka ćwiklanka. W każdym rejonie plantacyjnym Südzucker Polska na wytypowanych plantacjach rozstawione są pułapki na szkodniki oraz pułapki z feromonem na szarka komośnika. Pułapki te pozwolą w skuteczny sposób zaobserwować czy na danej plantacji istnieje zagrożenie danym szkodnikiem.

W chwili zagrożenia w danym rejonie Plantatorzy zostaną powiadomieni SMS o występowaniu danych szkodników oraz jakimi preparatami należy wykonać ochronę plantacji. Jednak, aby wyprzedzić zagrożenia, zachęcamy do monitoringu swoich plantacji jak również zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie co poniedziałek aktualizujemy dla Państwa stan buraków na naszych 65 ściśle monitorowanych plantacjach buraka cukrowego: Szkodniki – Südzucker Polska (suedzucker.pl)