Szkodniki

Zwalczanie szkodników

Różnorodność szkodników, jakie występują na plantacjach buraków cukrowych, może utrudniać utrzymanie plantacji w dobrej kondycji. Największe straty powodują szkodniki występujące we wczesnych stanach rozwoju roślin. Straty przy żerowaniu szkodników na plantacjach mogą wynieść od 10% do 30%,  dlatego też ich rozpoznawanie i zwalczanie jest konieczne.

Najpopularniejsze szkodniki buraków cukrowych

Czynnikami decydującymi o znaczeniu gospodarczym poszczególnych grup szkodników są:

  • warunki klimatyczno-glebowe,
  • technologia uprawy.

Stosując zabiegi zwalczające szkodniki należy wziąć pod uwagę temperaturę otoczenia, w której preparat działa najskuteczniej oraz karencję i prewencję.

Kiedy i jak zwalczamy szkodniki?

  • Decyzję o stosowaniu zabiegu chemicznego należy podejmować na podstawie rzeczywistego zagrożenia poszczególnych pól (przekroczenia progów szkodliwości).
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem środka wskazana jest konsultacja z odpowiednimi służbami.
  • W celu właściwego rozpoznania szkodnika należy posłużyć się atlasem chorób i szkodników buraka lub skonsultować z odpowiednimi służbami
  • Wybór najbardziej właściwego środka ochrony roślin powinien być podejmowany bardzo rozważnie, po uprzednim rozpoznaniu szkodnika, którego występowanie ma być ograniczone.
  • Zabiegi wykonywane są w momencie, gdy próg szkodliwości ekonomicznej jest przekroczony.
  • Do zwalczania szkodników należy używać tylko zarejestrowane środki ochrony roślin (lista rekomendowana).
  • Środki ochrony należy stosować naprzemiennie tak, aby uniknąć uodparniania się na stosowane substancje biologicznie czynne.

Więcej o monitoringu szkodników i sposobach walki z tymi zagrożeniami znajdą Państwo w poniższych materiałach:

Stan monitorowanych plantacji

Monitoring szkodników wczesnych faz rozwojowych buraka (pchełka, śmietka, mszyca i szarek) w sezonie 2024:

Poniżej znajdują się lokalizacje, w których jest prowadzony monitoring.