Aktualności

07/11/2019

Czy już czas na kopanie buraków do przechowalnictwa?

Dotychczasowa kampania przebiega bez zakłóceń. Przeroby są zgodne z wcześniejszym planem. Odbiór buraków odbywa się z reguły w niedługim czasie po wykopaniu plantacji. Mimo suszy zbiór buraków na większości pól nie sprawia problemów.

Wielu plantatorów mając w pamięci minione lata zadaje sobie pytanie jakie będą warunki atmosferyczne w następnych tygodniach, co przyniesie miesiąc listopad/grudzień, czy to już ten moment aby wykopać buraki zaplanowane do późnych dostaw?
Z dotychczasowego przebiegu zbioru należy być zadowolonym. Buraki są kopane i na bieżąco dostarczane do cukrowni. Dzięki takim działaniom cukrownie pracują na świeżo wykopanych burakach, a plantatorzy z dnia na dzień uzyskują coraz wyższą polaryzację.
Na koniec października zostało wykopane około 51% areału z czego 49% zostało przerobione. Na najbliższy czas synoptycy nie przewidują spadków temperatur, dlatego należy spokojnie podchodzić do tematu kopania buraków na przechowalnictwo. Po ostatnich niewielkich opadach deszczu buraki mogą jeszcze zwiększyć plon oraz zawartość cukru.
Decydując się na kopanie buraków na przechowalnictwo należy brać pod uwagę fakt, że na części plantacji jest duże zachwaszczenie, które nie może dostać się do pryzmy, bo spowoduje bardzo duże straty i pogorszy jakość surowca.
W rejonie działania Südzucker Polska mamy wystarczającą ilość kombajnów, aby do tematu kopania buraków na przechowalnictwo podejść spokojnie i rozważnie. 

Przy tej okazji przypominamy o podstawowych zasadach związanych z tym procesem aby uniknąć błędów, które w przeszłości były popełniane:
1. Miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków.

2. Do przechowalnictwa i okrycia włókniną nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty, liście), z jak najmniejszym udziałem zanieczyszczeń mineralnych.

3. Pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki.

4. Ważne jest też zachowanie odpowiedniej odległości pryzmy od drogi (1-2 m). Buraków nie wolno składować na zakrętach dróg, jak również obok drzew, słupów energetycznych.

W przypadku pytań nasi Doradcy są do dyspozycji.