Aktualności

20/11/2019

Nowe przepisy – biała lista podatników VAT

1 września 2019 r. zaczął działać w Polsce nowy wykaz informacji o podatnikach VAT tzw. biała lista, która ma na celu weryfikację kontrahentów VAT. Oprócz konieczności sprawdzenia, czy kontrahent jest zarejestrowanym i działającym podatnikiem VAT wprowadzono nowość – weryfikację rachunku bankowego, wskazanego do płatności za faktury.

Rachunki bankowe na białej liście są tymi samymi numerami rachunków firmowych, które podatnicy obowiązani są podać do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub  aktualizacyjnym. Uwaga! W wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe – tzw. ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej.

Weryfikacja rachunku bankowego ma istotne znaczenie bo od 1 stycznia 2020 r., wchodzą w życie sankcje dla Firmy, która zapłaci na rachunek spoza białej listy. 

W sytuacji gdy dokonamy zapłaty na rachunek bankowy podany w Umowie kontraktacji, który nie odpowiada numerowi rachunku bankowego widniejącego na tzw. białej liście, a także gdy na liście tej w ogóle brak jest rachunku, będziemy zmuszeni, zgodnie z przepisami, złożyć stosowne powiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy płatności. 

Südzucker Polska S.A.  wdraża system informatyczny, który będzie automatycznie sprawdzał rachunki bankowe naszych kontrahentów przy każdej płatności. Po 1 stycznia 2020 r. system będzie standardowo ostrzegał o niezgodnościach, co będzie dla nas podstawą do przesyłania zawiadomień do urzędów skarbowych. 

Wstępna weryfikacja rachunków bankowych plantatorów VAT widniejących w systemach wykazała, że w wielu przypadkach biała lista nie zawiera danych rachunku bankowego.  Prawdopodobnie więc – jak wskazaliśmy powyżej – są to prywatne rachunki rozliczeniowe, a nie konta firmowe, co uniemożliwia nam przeprowadzenie skutecznej weryfikacji. 

Prosimy zatem o pilną weryfikację wykorzystywanego rachunku bankowego. Jeżeli korzystacie Państwo z rachunku ROR prosimy o pilne otwarcie rachunku firmowego i zgłoszenie nowego rachunku na formularzu aktualizacyjnym NIP-2 w Państwa Urzędzie Skarbowym. 

Numer NIP jak i nr rachunku bankowego możecie Państwo również sprawdzić w Internecie pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka 

Po dokonaniu zmian w Urzędzie Skarbowym prosimy o przesłanie nowego rachunku bankowego do Działu Surowcowego celem dokonania zmian w naszych systemach informatycznych.

Informacje o nowym rachunku bankowym należy w formie pisemnej przekazać Inspektorowi Surowcowemu, dostarczyć do Zakładu Produkcyjnego lub przesłać bezpośrednio na adres Spółki:

Südzucker Polska S.A.
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław
Dział Surowcowy

Szczegółowe i przystępne wyjaśnienia dotyczące białej listy znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow.