Aktualności

06/10/2022

Czy szarek komośnik będzie groźny w przyszłym sezonie?

Pomimo iż w obecnym sezonie nasilenie szarka komośnika wiosną było zdecydowanie mniejsze i nie przełożyło się na straty spowodowane jego żerowaniem, dalej prowadzony jest jego monitoring. W wykonanych we wrześniu odkrywkach (149 szt.) na głębokości 15 – 30 cm nie zlokalizowaliśmy ani jednej larwy tego szkodnika.

W rejonie występowania szarka komośnika (Pd. Wsch.) lipiec charakteryzował się bardzo obfitymi opadami deszczu sięgającymi lokalnie nawet do 150 mm. Długie chłody wiosenne podczas wschodów buraków oraz późniejsze opady, zdecydowanie pogarszają warunki bytowe larw i przyczyniają się do zmniejszenia populacji tego szkodnika. Jest to pozytywna informacja na następny sezon wegetacyjny. Szarek komośnik nie powinien być większym problemem dla wschodzących roślin buraka cukrowego w 2023 roku.