Aktualności

05/10/2022

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2022/23

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2022/23 będzie zastosowany kurs euro = 4,7414 PLN (w roku ubiegłym był to kurs 4,5681 PLN).

Jest to średni kurs z września 2022 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny.

Uwzględniając wyżej wymieniony kurs EUR, Średnia cena buraków kontraktowanych z Aneksu nr 2 na poziomie 50 EUR/t (przy 18% polaryzacji) po przeliczeniu na PLN wyniesie ok. 237 PLN/t, a buraków ponad-kontraktowanych ok. 190 PLN/t.