Aktualności

09/10/2023

Czy szarek komośnik będzie groźny w przyszłym sezonie?

Pomimo tego, iż w obecnym sezonie nasilenie szarka komośnika było znikome i nie przełożyło się na straty spowodowane jego żerowaniem, dalej prowadzony jest jego monitoring.

W wykonanych we wrześniu odkrywkach (145 szt.) na głębokości 15 – 30 cm jedynie w rejonie Sandomierza w dwóch lokalizacjach odnotowano wystąpienie pojedynczych larw tego szkodnika.

Traktujmy to jako pozytywną informację na następny sezon wegetacyjny. Jesienny monitoring pokazuje, że szarek komośnik nie powinien być większym problemem dla wschodzących roślin buraka cukrowego w 2024 roku.