Aktualności

03/10/2023

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2023/24

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2023/24 będzie zastosowany kurs euro = 4,5981 PLN.

Jest to średni kurs z września 2023 roku ustalony przez Europejski Bank Centralny.