Aktualności

04/04/2018

Czy to dobry czas na glifosat?

Warunki pogodowe tej wiosny opóźniły wejście na pola z uprawami.

Chwasty jednak nie czekają i żeby mieć czyste pole potrzebne będzie skuteczne ich zwalczanie. Szukając obniżenia kosztów ochrony herbicydowej można zastosować preparaty zawierające glifosat.  W uprawie buraków najlepsze efekty przynosi zastosowanie środka po siewie. Bardzo ważnym jest jednak wykonanie zabiegu najpóźniej 3 dni przed wschodami buraków – w innym wypadku może dojść do uszkodzenia rośliny uprawnej. Do prawidłowego działania herbicydu temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5-7 oC, a maksymalna dawka to 2l/ha. Żeby zwiększyć skuteczność zabiegu zaleca się zastosowanie adiuwanta (np. AS 500 SL), który niweluje niekorzystny wpływ twardej wody.  W przypadku braku adiuwanta można użyć siarczanu amonu.