Aktualności

11/04/2018

Przebieg siewów i pierwsze wschody buraków

Jeśli pogoda się nie zmieni, to w ciągu najbliższych 2 – 3 dni siewy buraków cukrowych na Śląsku będą zakończone. Tempo siewów w tym sezonie było imponujące. Wciągu jednego – 14-tego tygodnia, plantatorzy obsiali prawie 80 % zakontraktowanego areału. Na pierwszych zasianych polach po 14 dniach pojawiły się już wschody buraków.

Występujące warunki pogodowe i glebowe są optymalne dla tempa wschodów roślin. Pamiętajmy jednak, że w tych warunkach, dynamika wschodów i wzrostu chwastów jest jeszcze większa i może zdominować wschodzące siewki buraków. Chwasty na polu, to poważne zagrożenie plonotwórcze dla buraków.  Planując stosowanie   herbicydów  należy najpierw rozpoznać chwasty, a następnie dobrać odpowiednie substancje i prawidłowo wykonać zabieg. Szczególnie ważny jest pierwszy zabieg, który należy wykonać po pojawieniu się chwastów (często wykonywany 7 – 10 dni po siewie). Spóźnienie pierwszego oprysku lub zły dobór substancji czynnych, wymusi większą ilość zabiegów, oraz może ograniczyć skuteczność walki z chwastami w kolejnych zabiegach, a to niesie za sobą dodatkowe koszty. Należy pamiętać, że skuteczność stosowanych herbicydów to nie tylko odpowiedni dobór substancji czynnych, termin i warunki zabiegu. O jakości zabiegu w dużym stopniu decyduje technika i precyzja jego wykonania. Prawidłowo wyregulowany opryskiwacz, gwarantuje optymalną skuteczność zastosowanych zabiegów. Duży wpływ na efektywność zastosowanego zabiegu ma właściwa woda użyta do oprysku. Powinna być miękka o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. Zbliżający się czas na plantacjach buraków to okres „walki” o utrzymanie optymalnej obsady roślin.

W przypadku pytań nasi Doradcy są do dyspozycji.