Aktualności

26/01/2023

Dodatkowa pośrednia płatność w kampanii 2022/23

Na wniosek strony plantatorskiej zasiadającej w Komisji Porozumiewawczej Zarząd Südzucker Polska S.A. podjął decyzję o dodatkowej, wcześniejszej płatności (1 marca 2023 r.) obejmującej Kwotę podziału skutków zmian w cenach rynkowych na warunkach określonych w treści Aneksu nr 2 do Umowy kontraktacji na kampanię 2022/23.

Wysokość ww. Kwoty zostanie wyliczona na podstawie Średniej ceny buraków kontraktowanych ustalonej na poziomie 50 €/t przy 18% polaryzacji.

Przypominamy, że ostateczna Średnia cena buraków kontraktowanych zależy od ceny sprzedaży cukru liczonej jako średnia za okres październik – luty danego roku gospodarczego dla Regionu 2 i zostanie rozliczona z końcowym etapem płatności.