Aktualności

25/01/2023

Zastoiska wodne na polach

Najczęściej wiosną, ale również i zimą – jak to ma miejsce tego roku, pojawiają się zastoiska wodne, które mogą być wynikiem wcześniej popełnianych błędów agrotechnicznych.

Bywa tak, że na pewnych częściach pola co roku wiosną stoi woda i w tych miejscach jest problem z wiosenną uprawą i siewami. Po obeschnięciu, pozostaje zaskorupiała i nieprzepuszczalna warstwa gleby, gdzie powstają place, które zarastają chwastami. Nie jest możliwe przygotowanie do siewu i obsianie terminowo takich fragmentów pola. Najczęściej zastoiska wodne powstają na glebach cięższych, gliniastych z niskim poziomem próchnicy o wadliwych właściwościach fizycznych, w tym z zaburzoną gospodarką wodno-powietrzną. Tworzeniu zastoisk sprzyja bardzo często nadmierne ugniecenie i zagęszczenie górnej warstwy gleby oraz powstała podeszwa płużna. Taka warstwa gleby nie jest wstanie szybko wchłonąć wody z roztopów lub opadów deszczu. Częstą przyczyną są również niedrożne oraz zaniedbane rowy melioracyjne. Długotrwałe pozostawanie wody na powierzchni pola powoduje zniszczenie struktury gleby. Pogarszają się jej właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczne. Jeżeli zjawisko się powtarza – skala problemu narasta. Pomocnym działaniem zapobiegającym powstawaniu zastoisk jest poprawienie zawartości próchnicy w glebie oraz głęboszowanie. Zabieg ten wyraźnie poprawia stosunki powietrzno-wodne w całej warstwie ornej. Rozkruszenie twardej podeszwy płużnej daje możliwość szybkiego przyjęcia wody z opadów i magazynowania jej. Szybkie wchłanianie jest ważne zarówno na terenach płaskich – zmniejsza zjawisko podtapiania po okresie obfitych opadów, jak również na zboczach – niweluje niekorzystne zjawisko zmywania wierzchniej warstwy gleby, a tym ogranicza erozję wodną. Stała troska o wysoką zawartość materii organicznej w glebie ma równie duży wpływ na odbudowę i trwałe utrzymanie odpowiedniej struktury. Należy pamiętać, że gleba strukturalna gwarantuje nie tylko swobodny wzrost i rozwój roślin uprawnych, ale także zmniejsza ryzyko powstawania zastoisk wodnych.