Aktualności

23/11/2018

Doświadczenia z przechowalnictwem buraków zostały założone

Warunkiem właściwego przechowania buraków cukrowych w pryzmach, przeznaczonych do późnego przerobu, jest ich właściwe okrycie włókniną, zabezpieczającą przed mrozem i stratami masy oraz ubytkiem cukru w korzeniach.

W dniach 19 i 20 listopada  w  Zakrzowie  – rejon cukrowni Ropczyce i Długomiłowicach –  rejon cukrowni Cerekiew, założone zostały  dwa doświadczenia dotyczące przechowalnictwa buraków.

W doświadczeniach testowane są cztery warianty:

Celem doświadczenia jest określenie wpływu okrycia  na  jakość przechowywania buraków i stabilizację temperatur w pryzmie.

W celu zbadania wpływu okrycia na jakość przechowywanych buraków do pryzmy trafiły zważone próby kontrolne, które zostaną poddane analizie laboratoryjnej po zakończeniu doświadczenia.

Przez cały okres prowadzenia doświadczeń w poszczególnych wariantach przechowywania prowadzony jest monitoring temperatur. Odczytywane są temperatury: wewnątrz pryzmy (dwa punkty pomiarowe dla każdego wariantu) oraz temperatura otoczenia.

Zakończenie doświadczeń przewidujemy na pierwszą dekadę stycznia 2019 roku.