Aktualności

17/12/2021

Grudniowy zbiór buraków

Kończy się zbiór buraków cukrowych. Korzystne warunki atmosferyczne pozwoliły maksymalnie wydłużyć okres wegetacji, na niektórych plantacjach trwał on ponad 200 dni. W ostatnich dniach buraki były zbierane spod niewielkiej pokrywy śnieżnej, nie utrudniało to zbioru, a wykopane buraki charakteryzowały się dużą zdrowotnością.  Według szacunku plantatorów plon z tych plantacji powinien wynosić ponad 90 ton z hektara. Grudniowy zbiór buraków nie należy już do rzadkości, a stał się normalną praktyką u plantatorów chcących skrócić okres przechowalnictwa, oddających buraki pod koniec kampanii.