Aktualności

15/12/2021

Rozkodowanie odmian PDO przy COBORU

10 grudnia odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) przy COBORU, podczas którego omówiono wyniki doświadczeń prowadzonych z odmianami buraka cukrowego w 2021 roku. Zachęcamy do analizy tych wyników. Trzy stacje Lisewo, Śrem i Zybiszów ze względu na przebieg warunków pogodowych i duży błąd doświadczenia, zostały zdyskwalifikowane. Z 18 badanych odmian tylko 6 nie miało żadnych problemów z pędami nasiennymi, a 3 odmiany niestety mają dopuszczalne przekroczenia (0,5 promila). Tylko 4 odmiany wykazują plon cukru wyższy od średniej z wzorców, a 14 odmian poniżej. W doświadczeniu nematodowym testowano 9 odmian, w tym dwie bez tolerancji na mątwika. Odmiany bez tolerancji na stanowisku z mątwikiem reagowały aż 13% spadkiem plonu cukru. Po przeanalizowaniu wyników naszych doświadczeń i PDO chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak ważny jest wybór odpowiedniej odmiany.