Aktualności

01/09/2022

Jak bilansować nawożenie?

Trwają przygotowania stanowisk pod uprawę buraka cukrowego w 2023 roku. Aby uzyskać najwyższe plony należy zaspokoić wysokie potrzeby pokarmowe roślin. Nie pomaga nam w tym ograniczenie produkcji nawozów oraz wzrost ich cen. Ta sytuacja prowadzi do nieplanowanego przyspieszenia wprowadzenia  Zielonego Ładu – czyli zmniejszenia zużycia nawozów o 20% do 2030 roku.

Planując nawożenie pamiętajmy, że nasze pola nie są jałowe, co wyraźnie pokazują wyniki analiz metodą EUF i zalecenia jak nawozić.

Dla przypomnienia pocięta, równomiernie rozrzucona słoma pozostawia na hektarze ok. 30 kg azotu, 80 kg potasu, 15 kg fosforu i wiele mikroelementów. Dawka 40 ton obornika na hektar wprowadza ok.: 170 kg azotu, 240 kg potasu, 100 kg fosforu plus mikroelementy. Natomiast dawka 5 ton wapna defekacyjnego na hektar wnosi mniej więcej 1500 kg wapnia, 75 kg fosforu, 70 kg magnezu, 50 kg siarki oraz 40 kg potasu. Pamiętajmy, że w przypadku słomy, obornika i wapna wykorzystanie tych składników w pierwszym roku po zastosowaniu kształtuje się na poziomie od 40 do 60%. Planując uprawę buraków i innych roślin warto dobrze wykorzystać potencjał stanowiska i bilansować wszystkie elementy (słoma, resztki pożniwne, międzyplon, nawozy organiczne, wapno).

Więcej informacji na temat nawożenia i innych elementów agrotechniki uzyskacie kontaktując się z naszymi Doradcami.