Aktualności

29/08/2022

Koniec żniw – czas na przygotowanie pola pod buraki

Po zakończonych żniwach kolejnym ważnym elementem prac polowych jest uprawa pożniwna. Zostaje ona często pomijana lub wykonana niedbale z powodu nagromadzenia się prac polowych.

Zabieg ten jest bardzo ważny, gdyż rozpoczyna przygotowanie stanowiska pod przyszłe zasiewy buraków. Dlatego  powinien być wykonany z niezwykłą starannością. Popełniane na tym etapie błędy mogą w znaczący sposób zaważyć na rentowności całej produkcji.

Uprawę ścierniskową należy wykonać w możliwie jak najszybszym terminie po zbiorze przedplonu.

Głównym zadaniem tej uprawy jest:

– ograniczenie utraty wody w glebie,

– dokładne przykrycie i wymieszanie resztek pożniwnych,

– ograniczenie występowania agrofagów (m.in. patogenów chorobotwórczych, chwastów czy też samosiewów),

– przykrycie i wymieszanie zastosowanych nawozów organicznych i mineralnych,

– zmniejszenie zagęszczenia gleby i jej napowietrzenie.

W obecnych czasach pożniwna uprawa konwencjonalna wykonywana pługami podorywkowymi została częściowo wyparta przez uprawę uproszczoną. Jest ona wykonywana za pomocą nowoczesnych kultywatorów podorywkowych (gruberów) czy też bron talerzowych. Główną zaletą stosowanych uproszczeń jest mniejsze zużycie paliwa, ograniczenie liczby przejazdów, lepsze wymieszanie resztek pożniwnych, przyśpieszenie wykonywania zabiegów, a co za tym idzie skrócenie czasu uprawy.