Aktualności

21/07/2021

Jak prawidłowo pobrać próbkę gleby do analizy ?

 Analiza gleby metodą EUF  pozwala określić poziom próchnicy, ilość i dostępność podstawowych pierwiastków takich jak: N,P,K, Ca, Mg ,B,S, niezbędnych do rozwoju i wzrostu buraków. Aby wyniki były prawidłowe, próbka gleby dostarczona do laboratorium musi być pobrana w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób.

Próbę pobieramy z pola, na którym znajduje się technologicznie dojrzały przedplon lub zaraz po jego zbiorze. Ważne jest aby pole, z którego pobierana jest próba nie było spulchnione (brak uprawek). Jedna próbka dla ok.  4 ha, powinna być pobrana z ok. 20-25 miejsc wybranych losowo, możliwie równo oddalonych od siebie, z pola o jednakowym przedplonie i podobnym nawożeniu. W zależności od kształtu pola, można to zrobić na jeden ze sposobów:

Należy unikać pobierania prób z miejsc po stogach,  bruzdach, kretowiskach i z obrzeży pól. Pojedyncze próbki, najlepiej pobrać  laską glebową Egnera,  z profilu glebowego do głębokości ok.30cm.Wszystkie pobrane próbki staranie mieszamy,  sporządzamy jedną reprezentatywną próbę dla całego pola. (ok. 0,5 kg). Tak sporządzoną próbę, należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (inspektora).Próbki, których nie można natychmiast dostarczyć, możemy kilka dni przechować w lodówce.