Aktualności

26/07/2021

Monitoring chorób korzeni rozpoczęty

W 40 lokalizacja rozpoczął się monitoring chorób  korzeni . Pod uwagę bierze się parcha pasowego oraz zgnilizny korzeni. Objawy parcha pasowego i zwykłego na korzeniach występują powszechnie. Wywołuje je bakteria Streptomyces scabies. Na skutek porażenia powierzchniowych warstw komórek skórki korzenia, tworzą się na nich plamy pokryte skorkowaciałą tkanką. Sama bakteria nie jest szkodliwa dla buraka, jednak poprzez powstałe uszkodzenia, do korzenia mogą wnikać inni sprawcy chorób korzeni. Gorszym patogenem jest Aphanomyces cochlioides. Glonowiec ten jest najczęstszym sprawcą zgorzeli siewek i zgnilizn korzeni. Siewki atakuje od wschodów do fazy pękania kory pierwotnej, kiedy korzeń zaczyna przyrastać na grubość. We wczesnych fazach chore siewki ciemnieją, a cała roślina zasycha. W przypadku późniejszych infekcji uszkodzeniu ulega tkanka twórcza poniżej rozety liściowej, a zmiany chorobowe widoczne są także na nasadach liścieni. Potem roślina zasycha lub zbyt ciężka rozeta liściowa odrywa się od korzenia pod własnym ciężarem. Temu typowi zgorzeli sprzyja wysoka wilgotność i temperatura gleby.