Aktualności

08/11/2021

Jak przygotować pryzmę do przechowalnictwa?

Początek listopada to czas, w którym część plantatorów rozpoczyna kopanie buraków z przeznaczeniem do długookresowego przechowalnictwa. Buraki kierowane do przechowalnictwa powinny być kopane jak najpóźniej, ale z uwzględnieniem prognoz pogody i harmonogramu odbioru. Powinny być wykopane w dobrych warunkach wilgotnościowych, aby zanieczyszczenie ziemią było jak najmniejsze. Do przechowalnictwa kierujemy buraki prawidłowo ogłowione, zdrowe i nieprzemarznięte, z jak najmniejszą ilością liści i chwastów. Pryzmę usypujemy na brzegu pola, przy drodze utwardzonej umożliwiającej załadunek i odbiór surowca w każdych warunkach atmosferycznych. Miejsce przeznaczone pod pryzmę powinno być wyrównane, bez kolein, zastoisk wodnych, a także nie może być ulokowane pod liniami energetycznymi. Kopiec usypujemy z zachowaniem właściwych wymiarów i odległości od drogi, w zależności od warunków lokalnych i możliwości maszyn doczyszczających, które będą prowadziły załadunek. Standardowo jest to szerokość  7,5 – 9,5 m i wysokość 2 – 3 m. Zaraz po wykopaniu pryzmę wyrównujemy, aby była zwarta bez zbędnych zagłębień. Jak pokazuje praktyka i prowadzone doświadczenia, zastosowanie się do tych zaleceń w znaczący sposób ogranicza straty w przechowalnictwie.