Aktualności

17/11/2017

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?

Druga połowa listopada i początek grudnia to czas, w którym zbierane są buraki z przeznaczeniem na ich dłuższe przechowywanie.

Jeżeli mówimy o długookresowym przechowalnictwie, to bardzo ważne jest aby do minimum ograniczyć straty masy i jakości zgromadzonych w pryzmach buraków.

Ten sezon jest wyjątkowy, w wielu rejonach duże uwilgotnienie gleby powoduje, że zbiór jest utrudniony, surowiec niedoczyszczony, miejsce pod pryzmą niewyrównane. Takie warunki powodują, że trudno jest przygotować dobry surowiec, który będzie prawidłowo przechowywany w okrytej włókniną pryzmie.

Przy tej okazji przypominamy o podstawowych zasadach związanych z tym procesem aby uniknąć błędów, które w przeszłości były popełniane. 

1. Miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków.
2. Do przechowalnictwa i okrycia włókniną nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty, liście), z jak najmniejszym udziałem zanieczyszczeń mineralnych.
3. Pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki
4. Pryzmy do przechowalnictwa powinny być całkowicie okryte zalecaną włókniną zaraz po wykopaniu buraków.
5. Nie okrywamy pryzm gdy temperatura powietrza przekracza 10 oC.
6. Dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur okrywamy dodatkowo słomą.
7. Monitorujemy stan buraków i kontrolujemy okrycie, szczególnie po i przy silnym wietrze.

Po przeanalizowaniu sytuacji w rejonie działania SZP i uwzględnieniu prognoz pogody na najbliższy czas postanawiamy i informujemy że: 

Informujemy, że nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, iż włóknina (Toptex 130) niweluje wahania temperatur w porównaniu do wariantu bez okrycia w granicach + /- 5°C. Stabilizacja temperatury w pryzmie korzystnie wpływa na jakość przechowywanych buraków. Wyniki doświadczeń z przechowalnictwa pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną, zabezpiecza przed stratami cukru w ilości ok. 400g/tonę/dobę.

W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą. Zalecamy również lekturę broszury Okrywanie pryzm oraz zachęcamy do obejrzenia filmu.

Tak zanieczyszczona pryzma nie kwalifikuje się do okrycia włókniną i długiego przechowalnictwa. 

Prawidłowa lokalizacja i prawidłowe okrycie – przykład godny polecenia i naśladowania.