Aktualności

05/12/2017

Zakończył się zbiór i przerób doświadczeń polowych w grupie Südzucker Polska S.A.

Za nami kolejny sezon, w trakcie którego dział doświadczeń przeprowadził szereg badań i analiz. W sumie zostało założonych i zebrano ponad 1800 poletek.
Kończący się rok to czas na pierwsze oceny i podsumowania przeprowadzonych prac oraz publikację zebranych obserwacji i wyników.

Mijający sezon nie był najłatwiejszy. Zimna i mokra wiosna już na starcie sezonu, spowodowała opóźnienie wegetacji, które było widoczne aż do połowy czerwca. W miesiącach letnich w kilku rejonach, występowały objawy suszy, wynikające z braku opadów. Pomimo trudności, polowa zdolność wschodów na poziomie 85 %, przyczyniła się do uzyskania wysokiego poziomu obsady.

Tegoroczny zbiór doświadczeń rozpoczął się pod koniec września i trwał do pierwszych dni listopada. Pomimo trudnych warunków podczas zbioru, związanych z częstymi  opadami deszczu i  pojawiającymi się niskimi temperaturami, wszystkie doświadczenia zostały w prawidłowy sposób wykopane oraz zakończone analizą laboratoryjną i statystyczną. Ostatnim etapem prac przy doświadczeniach, było opracowanie wyników, których  dane będą pomocą w doradztwie i wybraniu najlepszych produktów oraz  technologii. Oceniając i analizując wyniki, zawsze warto dokonać porównań wieloletnich, bo tylko wówczas można wykluczyć wpływ roku i zwiększyć obiektywizm prezentowanych danych.

Jak co roku zachęcamy do lektury i analizy wyników, które zamieszczone zostały w zakładce „Doświadczenia”.

Wszystkim czytelnikom życzymy interesującej lektury a plantatorom u których były zlokalizowane nasze doświadczenia ścisłe, bardzo dziękujemy za zaangażowanie, pomoc i dobrą współpracę.