Aktualności

14/11/2018

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?

Druga połowa listopada i początek grudnia to czas, w którym zbierane są buraki z przeznaczeniem na ich dłuższe przechowywanie.

Jeżeli mówimy o długookresowym przechowalnictwie, to bardzo ważne jest aby do minimum ograniczyć straty masy i jakości zgromadzonych w pryzmach buraków.

Ten sezon jest wyjątkowy, w wielu rejonach panuje susza i te buraki powinny być wykopane jak najpóźniej aby do minimum ograniczyć przechowalnictwo. Mamy też duże zachwaszczenie i te plantacje powinny być wykopane w warunkach bezdeszczowych, co ułatwi doczyszczenie i dobre zlokalizowanie pryzmy. Jeśli przyjdą opady, trudno będzie przygotować dobry surowiec, który będzie prawidłowo przechowywany. Prośba aby na te wszystkie okoliczności zwracać uwagę planując zbiór.

Przy tej okazji przypominamy o podstawowych zasadach związanych z tym procesem aby uniknąć błędów, które w przeszłości były popełniane. 

  1. Miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków.
  2. Do przechowalnictwa i okrycia włókniną nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty, liście), z jak najmniejszym udziałem zanieczyszczeń mineralnych (ziemi).
  3. Pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki.
  4. Pryzmy do przechowalnictwa powinny być całkowicie okryte zalecaną włókniną zaraz po wykopaniu buraków.
  5. Nie zaleca się okrywania pryzm gdy temperatura powietrza przekracza 10oC. 
  6. Dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur okrywamy dodatkowo słomą. 
  7. Monitorujemy stan buraków i kontrolujemy okrycie, szczególnie po i przy silnym wietrze.

Po przeanalizowaniu sytuacji w rejonie działania SZP, uwzględnieniu prognoz pogody na najbliższy czas, postanawiamy i informujemy że:

Informujemy, że nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, iż włóknina niweluje wahania temperatur w porównaniu do wariantu bez okrycia w granicach + /- 5°C. Stabilizacja temperatury w pryzmie korzystnie wpływa na jakość przechowywanych buraków. Wyniki doświadczeń z przechowalnictwa pokazują, że prawidłowe okrycie pryzmy włókniną, zabezpiecza przed stratami cukru w ilości ok. 400g/tonę/dobę.

W przypadku pytań nasi Doradcy  służą pomocą. Zalecamy również do lektury broszury Okrywanie pryzm  oraz zachęcamy do obejrzenia filmu.

Tak zanieczyszczona pryzma nie kwalifikuje się do okrycia włókniną i długiego przechowalnictwa