Aktualności

13/08/2021

Koniec żniw to najlepszy czas na wapnowanie

Czas po zbiorze plonów z pola to najlepszy moment, aby pomyśleć o uregulowaniu odczynu gleby. Posiadając wyniki analiz prób gleby z danych działek powinniśmy wykonać, oczywiście tam gdzie jest to zalecane, wapnowanie gleb. Uregulowany odczynu pH  ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, dlatego wapnowanie powinno być pierwszym krokiem jaki należy wykonać planując uprawę danej rośliny, na wybranym przez nas stanowisku.

Stosowanie nawozów wapniowych dodatnie wpływa na poprawienie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby oraz aktywizuje procesy jej mineralizacji. Regularne wapnowanie daje możliwość utrzymania optymalnego odczynu gleby tym samym zwiększenia dostępności i efektywności pobierania mikro i makroskładników przez rośliny.

Oczywiście ważne jest także prawidłowe ustalenie dawki nawozu wapniowego, ponieważ przewapnowanie gleby i doprowadzenie odczynu do zasadowego wywołuje wiele szkodliwych i negatywnych skutków zarówno dla gleby (np. szybsze jej przesuszanie) jak i uprawianych na niej roślin.

IUNG opracował skalę wapnowania gleb w zależności od otrzymanego wyniku analizy – wapnowanie konieczne, potrzebne, wskazane, ograniczone i zbędne.

Bardzo dobrym nawozem wapniowym cieszącym się dużym powodzeniem u rolników jest wapno defekacyjne – produkowane w naszych Cukrowniach. Nawóz ten oprócz ok. 30% CaO posiada także w swoim składzie fosfor, potas, magnez i siarkę. Wprawdzie jest ono dostępne tylko sezonowo w okresie kampanii, jednak można je spokojnie zmagazynować i zastosować w optymalnym terminie czyli jak wspomniano powyżej – właśnie teraz.