Aktualności

06/08/2021

Rozpoczęliśmy pobieranie prób na masę i polaryzację

W pierwszych dniach sierpnia rozpoczęliśmy pobieranie prób buraków cukrowych w celu określenia masy i polaryzacji uprawianych korzeni. W 31 tygodniu wykonana została pierwsza analiza, kolejne próby pobieramy odstępach dwutygodniowych, czyli kolejno w 33, 35, 37, 39 kończąc w 41 tygodniu.

Badania są prowadzone we wszystkich rejonach surowcowych. Każdy z inspektorów ma stałą grupę plantatorów, u których samodzielnie pobiera 20 buraków i wstępnie je ocenia. Każda próba poddana jest ocenie bonitacyjnej, pod kątem występowania chorób korzeni takich jak: parch – Streptomyces, choroby zgorzelowe z grupy – Aphanomyces oraz inne patogeny np. rizoktonia.

Głównym celem wykonywanych analiz jest ocena: masy korzeni (g), masa liści (g), zawartości cukru oraz obsady (tys. szt./ha).

Uzyskane wyniki są podstawą do oszacowania wielkości plonów i co się z tym wiąże – ilości surowca przeznaczonego do skupu. Dzięki tym danym będzie można przygotować plany kampanijne.

Wyniki wykonanych prób są dostępne w zakładkach: