Aktualności

10/06/2013

Lustracja doświadczeń ścisłych.

W miesiącu czerwcu tradycyjnie jak każdego roku odbyła się podróż doświadczalna z lustracją doświadczeń ścisłych prowadzonych przez Südzucker Polska.

Na spotkanie zaproszone zostały firmy nasienne i chemiczne, których produkty badane są na naszych poletkach doświadczalnych.

Objazd wybranych lokalizacji (Bieglowa i Buszkowic) odbył się w dniu 7 czerwca. Zaproszeni przedstawiciele firm mogli zapoznać się ze stanem prowadzonych badań z następujących zakresów:

– badanie wpływu 4 wariantów ochrony fungicydowej na plonowanie  odmian  buraka cukrowego o trzech poziomach tolerancji na chwościka– doświadczenie fungicydowe – Buszkowice

– badanie skuteczności działania preparatów fungicydowych – doświadczenie fungicydowe – Buszkowice

– doświadczenie z technikami uprawy – Buszkowice

– badanie odmian nasion buraka cukrowego – Bieglów

– badanie zapraw insektycydowych  – Bieglów

– doświadczenie z nawożeniem mikroelementami – Bieglów

Opisy metodyki oraz pierwsze wyniki doświadczeń (PZW) znajdują się w zakładce „Doświadczenia”.