Aktualności

12/06/2013

Dbając o środowisko – oszczędzaj. Zwróć opakowania po ŚOR do sklepu/punktu odbioru.

Nadszedł czas kiedy wiele zabiegów ochrony roślin zostało wykonanych, a w gospodarstwie pojawiły się puste opakowania po toksycznych pestycydach.

Po całkowitym zużyciu środka, opakowanie należy dokładnie wypłukać.

Nie składujmy pustych, stwarzających zagrożenie zdrowia opakowań!

Etykieta – Instrukcja stosowania preparatu określa czy opakowanie po danym środku należy zwrócić sprzedawcy. Zwrotowi podlegają opakowania po środkach toksycznych lub bardzo toksycznych dla ludzi, pszczół lub organizmów wodnych. Opakowanie takie jest obarczone kaucją, więc należy je oddać do sklepu lub punktu odbioru aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

Przejdź do listy dystrybutorów, do których należy zwrócić opakowania.