Aktualności

01/04/2015

Mamy pierwsze siewki buraków – 1 kwietnia 2015 r. odnotowano pierwsze wschody buraków w Grupie Südzucker Polska S.A.

Korzystne warunki pogodowe w I dekadzie marca zachęciły Naszych plantatorów do wczesnego wyjścia w pole.

Na koniec marca zostało obsiane prawie 50% powierzchni przeznaczonej do uprawy buraków cukrowych w 2015 roku. Już 10 marca zostały zasiane pierwsze buraki a po 20 dniach pojawiły się pierwsze młode siewki tej rośliny.

Poniżej przebieg prac polowych wykonanych na monitorowanej plantacji:

– nawożenie fosforowe i potasowe wykonano jesienią w oparciu o analizę gleby (EUF) i precyzyjne zalecenia nawozowe.

– uprawę przedsiewną wykonano w idealnych warunkach wilgotnościowych gleby, na głębokość siewu buraków przy użyciu agregatu uprawowego.

– do pierwszego zabiegu herbicydowego, (który wkrótce zostanie wykonany) wykorzystane zostaną ŚOR zawierające w swoim składzie: fenmedifam, desmedifam, etofumesat i metamitron.

10 marca – siew buraków na głębokość uprawy.

1 kwietnia – pierwsze wschody na plantacji zasianej 10 marca 2015.