Aktualności

23/03/2015

Siew buraków – czy to odpowiednia pora?

Decyzja o siewie buraków cukrowych powinna zostać poprzedzona analizą warunków środowiskowych na polu. Kluczowymi w tym przypadku są dwa parametry wilgotność i temperatura gleby.

Wilgotność gleby powinna być na tyle duża by umożliwić pęknięcie otoczki nasiennej umożliwiającej kiełkowanie ale na tyle mała by gleba się nie ,,mazała” i nie była niszczona przy uprawie i siewie jej struktura. Optymalna temperatura gleby powinna się wahać w przedziale 6-8 °C. Przy podejmowaniu decyzji o siewie należy wziąć pod uwagę specyfikę występowania przymrozków na danym terenie które mogą być niebezpieczne dla siewek.

Pamiętajmy, że każde opóźnienie terminu siewu przynosi straty przekładające się na jakość wschodów, obsadę i plon końcowy.