Aktualności

17/09/2021

Melioracja jako element kultury agrotechnicznej

W tym roku zaobserwowaliśmy, że wiele plantacji buraka cukrowego było przez długi czas pod wodą. Spowodowało to znaczne straty w obsadzie roślin oraz zachwiało gospodarką wodno-powietrzną – co miało wpływ na prawidłowy przebieg wegetacji. Niewątpliwie, główną  przyczyną były punktowe i ulewne deszcze. Jednak w wielu przypadkach przyczyną takiego stanu rzeczy  był utrudniony odpływ wody w cieku (rowach melioracyjnych) wskutek jego zarośnięcia, zamulenia czy uszkodzenia. Dlatego, przed rozpoczynającym się nowym sezonem zaleca się przegląd i ewentualną naprawę instalacji melioracji wodnej. W celu prawidłowego odwodnienia pól wskazane jest wykaszanie rowów, czyszczenie drenów i sprawdzanie drożności odpływów. Prace te nie tylko będą chronić od zastoisk, ale również umożliwią pełną mechanizację prac polowych. Dodatkowo, przyczynią się do zwiększenia zasobności gleby, podniesienia efektywności nawożenia i opłacalności produkcji.