Aktualności

08/04/2020

Monitoring szkodników czas zacząć

Siewy buraka cukrowego powoli dobiegają końca. Na najwcześniej sianych plantacjach lada dzień pojawią się pierwsze wschody, a wraz z nimi pierwsze szkodniki mogące uszkadzać młode siewki buraka. Tym samym rozpoczyna się czas wzmożonego monitoringu plantacji pod tym kątem.

W celu ułatwienia plantatorom podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu insektycydem, w każdym rejonie surowcowym na monitorowanych plantacjach zainstalowane zostały żółte naczynia oraz pułapki feromonowe. Pomagają one w szybkim rozpoznaniu pojawiających się szkodników, takich jak szarek komośnik, pchełka, śmietka, mszyca. Po przekroczeniu progu szkodliwości plantatorzy zostaną niezwłocznie poinformowani o potrzebie wykonania zabiegu insektycydem. Pierwsze obserwacje w rejonie Wschodu pokazują, że w pułapkach, pomimo braku wschodów buraków, pojawił się szarek komośnik.

Przypominamy, że do zwalczania tego szkodnika mamy dopuszczone następujące preparaty:

MAVRIK VITA 240 EW (rejestracja stała – do 30 października 2024 r.), tau-fluwalinat z grupy pyretroidów – 0,2l/ha

PROTEUS 110 OD (zezwolenie czasowe od 15 marca do 12 lipca 2021), tiachlopryd związek z grupy neonikotynoidów – 100 g/l, deltametryna związek z grupy pyretroidów – 10 g/l. 0,5-0,75l/ha

KARATE ZEON 050 S.C. – lambda-cyhalotryna związek z grupy pyretroidów; – 0,2l/ha

CYPERKILL MAX 500 EC  cypermetryna związek z grupy pyretroidów – 0,05l/ha

Ponadto pamiętajmy, że:

W najbliższym czasie zalecamy uważne monitorowanie plantacji, a w razie pytań nasi Doradcy służą pomocą.