Aktualności

17/04/2020

Znaczenie obsady w szacowaniu potencjału z uprawy buraka cukrowego

Wzrost temperatur spowodował pojawienie się na wcześniej zasianych plantacjach pierwszych siewek buraka cukrowego. Wyrównane wschody decydują o uzyskaniu optymalnej obsady, która między innymi jest podstawą wysokiego plonu o dobrej jakości technologicznej.

Równomierna obsada sprawia, że buraki szybko zakrywają międzyrzędzia, utrzymują wilgoć, a poprzez zacienianie zapobiegają pojawieniu się chwastów. Na części plantacji zostały już wykonane pierwsze zabiegi herbicydowe. Lokalnie pojawiły się szkodniki (szarek komośnik, pchełka), które przy dużym nasileniu, szczególnie szarka komośnika, należy bezwzględnie zwalczyć.

Okres zakończenia wschodów to również dobry moment na policzenie obsady i sprawdzenie potencjału plonotwórczego plantacji. Niestety, występująca susza nie sprzyja równomiernym wschodom buraków, a także punktuje popełnione błędy w uprawie przedsiewnej. Prawdopodobnie nie unikniemy w tym sezonie tzw. piętrowych wschodów.

W celu prawidłowego wyliczenia obsady należy:

Najlepszą jakość i najwyższe plony uzyskujemy gdy obsada kształtuje się na poziomie 90 – 110 tys. roślin na 1 ha.

W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą.