Aktualności

11/04/2014

Na plantacjach buraka cukrowego pojawili się nieproszeni goście!

8 kwietnia 2014r. na plantacjach buraków cukrowych w rejonie Cukrowni Strzelin zaobserwowano uszkodzone nasiona.

Po wnikliwej analizie uszkodzeń i obserwacji plantacji (również w nocy) jednoznacznie stwierdzono obecność gryzoni polowych. Uszkodzone fragmenty otoczki nasion pozostałe w miejscu wysiewu, charakterystyczne zagłębienia ziemne w formie lejków i rzędowe wygryzienia nasion wskazują na obecność myszy zaroślowej.
Na monitorowanej plantacji stwierdzono dotkliwe straty, sięgające nawet 60%.

Fot. Uszkodzona otoczka, wygryzione nasiona

Fot. Uszkodzona otoczka, wygryzione nasiona

Fot. Uszkodzone nasiona

Fot. Uszkodzone nasiona

Fot. Zagłębienia ziemne w formie lejków

Fot. Sprawca szkód

W celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez gryzonie zaleca się :