Aktualności

07/04/2014

Uwaga na szkodniki w burakach

Wschody buraków przypadają na okres wylęgu i żerowania szkodników.

Zignorowanie lub przeoczenie  tego zjawiska, może poskutkować  niższą obsadą i w efekcie niższymi zyskami z zasianej plantacji.

Warto zatem zadbać  o zabezpieczenie młodych roślin od początku ich rozwoju. W ostatnich latach wschodzące rośliny były szczególnie narażone na działanie  szkodników  glebowych  (drutowce, pędraki i gąsienice rolnic), a także szkodników żerujących  na liściach (drobnica burakowa, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka,  mszyce ).

Efektywne zwalczanie i ograniczanie liczebności szkodników w zgodzie z zasadami integrowanej ochrony zaczyna się już  na etapie  starannego przygotowania gleby do siewu tj. na właściwym zmianowaniu, zastosowaniu uprawek mechanicznych, dokładnym przyoraniu  resztek pożniwnych  i w końcu  na odpowiednio wczesnym siewie nasionami zaprawionymi wysokiej klasy insektycydami. 

Jeżeli jednak te elementy nie zadziałają i przekroczony zostanie próg szkodliwości, należy wykonać zabieg zwalczający, zalecanym do ochrony buraków insektycydem. 

FOT. Struktura gleby bardzo dobra (w prawym dolnym rogu dżdżownica) i szkodnik (drutowiec) mogący niszczyć wschodzące siewki buraków. Oby zaprawy zawarte w otoczce nasion, okazały się w tej lokalizacji skuteczne w zabezpieczeniu przed drutowcami.