Aktualności

20/06/2013

Nie lekceważmy chwościka!

Chwościk burakowy jest jedną z najczęściej pojawiających się chorób grzybowych liści buraka cukrowego.

W celu ochrony plantacji przed chorobą należy rozpocząć monitoring po zwarciu międzyrzędzi (a więc z końcem czerwca, a początkiem lipca). W przypadku pojawienia się okrągłych, szarych plam (2- 3 mm) z czerwono – brązową obwódką konieczny jest zabieg chemiczny.

Opóźnienie zastosowania fungicydów utrudnia ochronę oraz zmniejsza skuteczność dalszych zabiegów. Na pierwszy oprysk zaleca się Optan 183 SE w dawce 0,7 l/ha. Po 14 dniach od zastosowania środka należy przeprowadzić lustrację plantacji. W przypadku dalszych objawów choroby należy wybrać inną substancję biologicznie czynną, gdyż chwościk szybko uodpornia się na fungicydy. Do rekomendowanych preparatów na kolejną ochronę chemiczną wymienia się: Duett Star 334 SE, Yamato 303 S. 

Skutek działania chwościka pod koniec okresu wegetacji.