Aktualności

18/06/2013

Czy wiemy jak walczyć z burakochwastami i pośpiechami ?

W niedługim okresie na większości plantacji buraki zamkną międzyrzędzia i rozpocznie się intensywny rozwój rozety liściowej i korzenia.

Jest to odpowiedni moment żeby zapoznać się z zagrożeniami powodowanymi przez burakochwasty i pośpiechy.

Pamiętajmy, że buraki wykształcające pędy nasienne w pierwszym roku wegetacji, stanowią trudne do zwalczenia zachwaszczenie oraz są przyczyną wielu zagrożeń:

Nie lekceważmy tego zagrożenia! Pozostawione na plantacji burakochwasty i pośpiechy wydadzą nasiona i w kolejnych latach znacząco zachwaszczą pole. Najbardziej efektywną metodą walki z burakochwastami i pośpiechami jest systematyczna kontrola plantacji i wyrywanie na bieżąco roślin z pędami kwiatowymi, jeszcze przed ich zakwitnięciem. Wyrwane rośliny należy bezwzględnie usunąć z pola.