Aktualności

04/04/2016

Nie zapominajmy o standardach jakościowych

Od kilku lat bardzo ważnym zagadnieniem w rolnictwie staje się uzyskanie jak najlepszej jakości produktów wyprodukowanych zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej.

Dbając o dobro środowiska naturalnego Südzucker Polska stosuje się do wytycznych certyfikatu ISCC ( International Sustainability & Carbon Certyfication), który obejmuje wszystkie rodzaje biomasy oraz określa standardy i procedury jakich należy przestrzegać podczas produkcji biopaliw i biomasy.

Najważniejsze wymagania, które muszą być przestrzegane przez plantatorów:

  1. Prace w gospodarstwie powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami BHP w rolnictwie.
  2. Magazyn środków ochrony roślin powinien być prawidłowo oznaczony, posiadać wykaz ŚOR, telefony alarmowe, instrukcję pierwszej pomocy i BHP.    Broszura BHP w magazynowaniu ŚOR, nawozów i materiału siewnego
  3. Plantatorzy zobowiązani są do systematycznego i rzetelnego wypełniania kart plantacji, ze szczególnym uwzględnieniem dawek nawozów azotowych, fosforowych, potasowych, wapniowych, a także stosowanych dawek ŚOR.
  4. Uprawa powinna być prowadzona zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolnej, w sposób uwzględniający ochronę gleby, wód i powietrza.
  5. Plantatorzy zobowiązani są od posiadania kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie i przechowywać go przez okres 5 lat.