Aktualności

30/03/2016

Siew i pierwsze zabiegi na chwasty

Termin siewu determinowany jest przez warunki pogodowe. Powinien on być możliwie jak najwcześniejszy, tak by maksymalnie wydłużyć okres wegetacyjny buraka, ale jednocześnie dobrany tak by uwzględniał osiągnięcie wymaganej temperatury warstwy ornej (6-8 °C) oraz prawidłowej wilgotności gleby.

Siew wykonujemy siewnikiem punktowym, wyposażonym w tradycyjne redlice. W przypadku siewu w mulcz, siewnik powinien być wyposażony w kroje talerzowe.

Ważnym elementem wpływającym na wielkość plonów jest prawidłowe i skuteczne zwalczanie chwastów. Plantacje buraków w pierwszej fazie wzrostu narażone są na szkodliwe oddziaływanie chwastów. Chwasty kiełkują szybciej, w niższych temperaturach od nasion buraka, zabierając im wodę, światło i składniki pokarmowe. Niezwalczane zaczynają dominować, co prowadzi w rezultacie do całkowitego zniszczenia uprawy buraków cukrowych. Planując ochronę herbicydową, należy poznać chwasty występujące na naszych polach oraz substancje, którymi można je skutecznie zwalczać. Przy czym trzeba również pamiętać o zachowaniu integrowanej ochrony roślin, według której metoda chemiczna walki z chwastami pełni rolę uzupełniającą, a nie wiodącą oraz zachowawcze stosowanie dodatkowych substancji aktywnych w przypadku gdy nie są potrzebne jest nieuzasadnione.