Aktualności

22/02/2021

Niski odczyn wielu stanowisk to nadal duży problem

Podstawowym badaniem jakie powinno być wykonywane na każdej działce to sprawdzenie odczynu i zawartości wapnia w glebie. Każdy rolnik powinien wiedzieć, że nieuregulowane pH gleby, a w szczególności jej kwaśnego odczynu, to nie tylko szkodliwe działanie jonów glinu na wzrost i wegetację roślin, ale także zmniejszenie przyswajalność składników pokarmowych. Wapń nie tylko reguluje odczyn, ale uczestniczy w budowie ścian komórkowych, wzmacniając je i zabezpieczając przed patogenami.

W stanowisku kwaśnym system korzeniowy jest słabiej rozwinięty przez co rośliny gorzej pobierają z gleby zarówno wodę jak i składniki pokarmowe. Ma to szczególne znaczenie w okresach suszy, gdy roślina powinna czerpać składniki z głębszych warstw gleby. Kolejny problem niskiego odczynu to zmniejszenie procesu próchnico-twórczego, co z kolei wpływa na mniejszą żyzność oraz gorsze możliwości magazynowania wody. Wpływa także na nadmierną zwięzłość i stosunki wodno-powietrzne w glebie tym samym jest jednym z czynników chorób korzeni z jakimi, szczególnie w poprzednim sezonie, mieliśmy do czynienia. Na większości plantacji buraka cukrowego, na których w 2020 roku wystąpiły choroby korzeni, po sprawdzeniu okazywało się, że pH tych stanowisk jest bardzo niskie.

Jak pokazują badania gleb w Polsce około 60% gruntów ornych posiada odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny. Niestety na części naszych terenów kontraktacyjnych tj. w województwie małopolskim i podkarpackim odsetek ten sięga nawet 70%. Dlatego też tak dużym powodzeniem cieszy się wapno defekacyjne nabywane w Cukrowniach. Wprawdzie najlepszym momentem analizy gleby i wapnowania pól jest czas po zbiorze przedplonu, ale gdy ktoś tego jeszcze nie zrobił, warto przed siewem buraków skontrolować stanowiska i mieć świadomość zagrożeń.