Aktualności

05/03/2021

Uzgodniono listę i ceny preparatów na 2021 rok

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2021 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1000 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji.

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon. Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie czysta, zdrowa plantacja z wysokim plonem cukru z hektara.

Poniżej lista rekomendowanych produktów na 2021 rok.

Herbicydy i Insektycydy

Agil-S 100 EC,

Bagira 040 EC,

Beetup Flo,

Clophar Super,

Cyperkill max 500 EC,

Decis Mega 50 EW,

Focus Ultra 100 EC + Dash HC Pak,

Goltix-S 700 SC,

Goltix Titan 565 SC,

Grando,

Jupiter 700 SC,

Karate Zeon 050 CS,

Kemiron Konc. 500 S.C.,

Metron 700 SC,

Major 300 SL,

Marvik Vita 240 EW,

Metafol Pro,

Oblix 500 SC,

Oblix MT 500 SC,

Powertwin 400 S.C. + Insert,

Sawin S 50 WG,

Safari 50 WG,

Select Super 120 EC,

Tanaris, Targa 10 EC,

Torero 500 SC,

Venzar 500 SC,

Venzar 80 WP,

Zetrola 100 EC.

Fungicydy

Amistar Gold Max,

Dafne 250 EC,

Kier 450 SC,

Skymaster 280 SC,

Spyrale 475 EC.

Nawozy dolistne

Barrier Si-Ca,

Ortus 05 SC,

Plonuran Płynny.

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka Doradcy. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin, dokumentacją REDcert2, REDcertEU oraz bezpieczeństwem produktu.
UWAGA!!! Nabycia wyżej wymienionych środków mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane i określone w art. 28 Ustawy z dnia 08 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.