Aktualności

16/03/2016

O czym należy pamiętać przed siewem buraków

Planując siew buraków, w pierwszej kolejności powinniśmy zatroszczyć się o odpowiedni sprzęt jakim obsiewać będziemy naszą plantacje. Kontroli powinny podlegać redlice, tarcze wysiewające, stan elementów napędu czy rozstaw sekcji wysiewających.

Wzorem lat ubiegłych specjaliści Südzucker Polska, skontrolowali siewniki firm zajmujących się tego typu usługami. Ich listę publikujemy na naszych stronach internetowych.

Uprawa przedsiewna powinna spulchniać glebę do głębokości siewu tj. 2-3 cm. Przygotowana do siewu gleba powinna mieć gruzełkowatą strukturę, zapewniając nasionom dostęp do wody (podsiąkanie kapilarne) i powietrza, jednocześnie prawidłowo je okrywając.

Termin siewu powinien mieć miejsce możliwie jak najwcześniej, kiedy warunki wilgotnościowe pozwalają na prawidłowe przygotowanie gleby do siewu (prawidłowa i niezniszczona struktura), jednak nie wcześniej niż przed osiągnięciem przez glebę temperatury 6-8°C.  Prawidłowy siew wymaga od operatora zachowania odpowiedniej prędkości jazdy wynoszącej około 5 km/h, tak by uniknąć przetaczania się nasion w rzędzie i złego ich przykrycia ziemią.

Prawidłowe zaplanowanie ścieżek technologicznych ułatwi wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. Powinny być one dopasowane do sprzętu jakim dysponujemy w gospodarstwie. Odstęp pomiędzy ścieżkami przejazdowymi powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18-24 metry), tak by możliwe było równomierne pokrycie całej plantacji cieczą ochronną. W przypadku aplikowania nawozów zasięg pracy rozsiewacza jest zwykle wielokrotnością szerokości belki opryskiwacza (36-48 metrów), przez co nawożenie może odbywać się z co drugiej ścieżki technologicznej.

Uwadze plantatora nie powinny umknąć także kwestie związane z prawidłowym zaplanowaniem uwroci, tak by kombajn wykonujący zbiór miał możliwość swobodnego nawracania. W przypadku zbioru buraków kombajnem 6-rzędowym wielkość uwroci nie powinna być mniejsza niż  4 przejazdy siewnika 6-rzędowego (10,8 m). Lepsze rezultaty osiągniemy jednak wtedy gdy szerokość uwroci, stanowić będzie  sześć przejazdów  (16,2 m).