Aktualności

18/03/2016

Ryzyko następczego działania herbicydów stosowanych w przedplonach

Zaplanowanie uprawy buraków cukrowych, powinno być oparte między innymi na analizie zastosowanych preparatów do ochrony chemicznej przedplonu i ich działania następczego w uprawie buraków cukrowych.

Należy wziąć również pod uwagę, przebieg pogody w minionych sezonach agrotechnicznych, ponieważ do właściwego rozkładu pozostałości środka w glebie, potrzebna jest odpowiednia wilgotność związana z przebiegiem opadów atmosferycznych w danym rejonie.

Ubiegły sezon charakteryzował się zdecydowanie mniejszymi opadami deszczu w stosunku do wartości wieloletnich. Szczególnie odczuwalna była ta sytuacja w miesiącach lipiec – wrzesień. Z tego względu rozkład substancji aktywnych z preparatów stosowanych w przedplonach może być spowolniony. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, na zastosowane w ostatnich dwóch latach środki i ustalić jakie mogą mieć działanie następcze dla uprawy buraków cukrowych.

Pobierz tabelę z wykazem preparatów, których stosowanie może spowodować szkodliwe działanie w buraku cukrowym.