Aktualności

31/07/2014

Pierwsze w tym roku próby dekadowe za nami.

Jak w każdym 31. tygodniu roku, działy surowcowe naszych cukrowni pobierają pierwsze próby buraków cukrowych.

Na podstawie zebranego materiału, określa się średnią masę korzeni i liści, współczynnik ulistnienia (będący stosunkiem średniej masy liści do średniej masy korzeni), a także polaryzację i szacowany plon z hektara. Na polu liczona jest także obsada. Buraki cukrowe sprawdzane są także pod kątem obecności parcha, zgnilizn i innych patogenów.

W świetle wyników prób dekadowych, w tym roku szczególnie cieszy niski odsetek chorych korzeni.

Wysoki współczynnik ulistnienia pozwala przepuszczać, że intensywność procesu fotosyntezy w kolejnych tygodniach będzie duża, co z kolei znajduje swoje pozytywne odzwierciedlenie w dynamice przyrostu masy korzenia i zawartości cukru.

Przejdź do tabeli w wynikami >>>